Substituirea opțiunii


Nem vonható le tehát az a következtetés, hogy az iráni importok kizárólag a dél-koreai importokat helyettesítették.

EurLex-2 Înbalanța contului curent a Greciei a continuat să se ajusteze, fiind influențată în principal de scăderea importurilor, substituirea importurilor într-o anumită măsură și creșterea veniturilor din turism. Mint az a fenti 3 preambulumbekezdésben szerepel, a kereskedelem szerkezetének megváltozása a kérelmező szerint annak tudható be, hogy a kész grafitelektróda-rendszerek behozatalát az Indiában előállított mesterséges grafitrúddal helyettesítették.

EurLex-2 În substituirea opțiunii cu cele menționate la considerentul 3 de mai sus, s-a afirmat că substituirea opțiunii configurației schimburilor comerciale rezulta din substituirea importurilor de sisteme finite de electrozi din grafit cu importuri de tije din grafit artificial produse în India.

învățați opțiuni binare

Mint az a fenti 0 preambulumbekezdésben szerepel, a kereskedelem szerkezetének megváltozása a kérelmező substituirea opțiunii szerint annak tudható be, hogy a kész grafitelektróda-rendszerek behozatalát az Indiában előállított mesterséges grafitrúddal helyettesítették. EurLex-2 Cu toate acestea, riscul ca importurile produsului în cauză să fie substituite cu importuri ale produsului substituirea opțiunii aval nu este considerat un motiv pentru a nu fi impuse măsuri antidumping.

Ugyanakkor annak a veszélye, hogy az érintett termék behozatalát a feldolgozott termék behozatal váltja fel, nem tekinthető elegendő oknak dömpingellenes intézkedések meghozatala ellen.

Hotărârea instanței de judecată condiționează transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul contractului definitiv. Substituirea opțiunii literatura de specialitate s-a apreciat că instanța poate pronunța o hotărâre care să țină loc de contract la cererea unei părți în cazul refuzului celeilalte de a încheia contractul promis, cu îndeplinirea și a celorlalte condiții doar substituirea opțiunii când promisiunea bilaterală de înstrăinare imobiliară este încheiată în formă autentică [art. S-a considerat că în cazul promisiunii de contract încheiată cu nerespectarea formei cerute ad validitatem pentru contractul promis, partea care și-a îndeplinit propriile obligații poate solicita obligarea doar la plata de daune-interese, cu sau fără rezoluțiunea contractului. Argumentul s-a centrat pe neîndeplinirea condiției de formă impusă de art. S-a apreciat că, în temeiul art.

EurLex-2 Cu toate acestea, riscul ca importurile produsului în cauză să fie substituite cu importuri de produse din aval nu constituie, în sine, un motiv pentru a nu se institui măsuri antidumping. A dömpingellenes intézkedések előírásának mellőzését azonban önmagában nem indokolja az a kockázat, hogy az érintett termék behozatala helyettesíthető lehet a feldogozott termékek behozatalával.

EurLex-2 Substituirea substituirea opțiunii toate acestea, riscul ca importurile produsului în cauză să fie substituite cu importuri ale produsului din aval nu este considerat în sine un motiv pentru a nu fi impuse măsuri antidumping Ugyanakkor annak a veszélye, hogy az érintett termék behozatalát a feldolgozott termék behozatala câștigați bani din comunicare fel, nem tekinthető elegendő substituirea opțiunii dömpingellenes intézkedések meghozatala ellen oj4 Cu toate acestea, riscul ca importurile produsului în cauză să fie substituite cu importuri ale produsului din aval nu este considerat în sine un motiv pentru a nu fi impuse măsuri antidumping.

gama de opțiuni de tranzacționare

Ugyanakkor annak a veszélye, hogy az érintett termék behozatalát a feldolgozott termék behozatala váltja fel, nem tekinthető elegendő oknak dömpingellenes intézkedések meghozatala ellen.

EurLex-2 Obstacole importante continuă să bareze accesul la piață - standarde și reglementări, servicii, investiții și achiziții publice, aplicarea insuficientă a drepturilor de proprietate intelectuală, un sistem de standardizare opac, proceduri de certificare greoaie și măsuri de politică substituirea opțiunii care vizează substituirea importurilor, transferuri forțate de tehnologie și acordarea unui acces preferențial la materii prime producătorilor locali.

strategia de opțiuni pe acțiuni

Továbbra is komoly akadályok nehezítik a piacra jutást a következő területeken: szabványok és szabályozás, szolgáltatások, befektetés, közbeszerzések, a szellemitulajdon-jogok nem substituirea opțiunii érvényre juttatása, átláthatatlan szabványosítási rendszer, megterhelő tanúsítási eljárások és iparpolitikai intézkedések, melyek célja az importtámogatás, erőltetett technológiatranszferek, valamint a nyersanyagokhoz való kedvezményes hozzáférés biztosítása a helyi gyártóknak.

EurLex-2 Această acțiune a demonstrat faptul că protecționismul a fost în creștere în piețele multora dintre partenerii noștri, în special prin punerea în aplicare în mai multe economii emergente a unor politici de industrializare bazate adesea substituirea opțiunii cerințe cu conținut local și practici de substituire a importurilor.

E jelentés bemutatta, hogy a protekcionizmus számos partnerünk piacán erősödik, különösen amiatt, hogy több feltörekvő gazdaságban gyakran a helyi tartalomra vonatkozó követelményekre és importkiváltó gyakorlatokra épülő iparosítási politikákat hajtanak végre.

câștigurile online ale studenților

Így nyilvánvaló behelyettesítések sora látható, mivel az újratölthető és nem újratölthető tűzköves öngyújtók Kínai Népköztársaságból behozott teljes mennyisége körülbelül ugyanazon a szinten substituirea opțiunii. EurLex-2 Totuși, a fost, de asemenea, demonstrat că industria comunitară nu a putut beneficia pe deplin de excepționala expansiune a pieței care a avut loc în timpul perioadei examinate a se vedea considerentul 75 de mai susdeoarece substituirea opțiunii de piață deținute anterior de importurile care făceau obiectul măsurilor au fost substituite de importuri chinezești la prețuri reduse, care au contribuit, de asemenea, parțial la substituirea opțiunii din cota de piață a industriei comunitare.

Megmutatkozott azonban az is, hogy a közösségi ágazat nem tudta maradéktalanul kihasználni az elemzés alá vont időszakban történt rendkívüli piacbővülés lehetőségeit lásd a fenti 75 preambulumbekezdéstmivel az említett intézkedések hatálya alá eső import korábbi piaci részesedését átvette az olcsó kínai import, ami szintén rontotta a substituirea opțiunii ágazat piaci részesedését.

Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept.

EurLex-2 Această substituire a brichetelor cu piatră nereîncărcabile cu brichete cu piatră reîncărcabile nu a vizat importurile în Comunitate din substituirea opțiunii țări terțe.

A nem újratölthető tűzköves öngyújtóknak substituirea opțiunii újratölthető tűzköves öngyújtókkal való ilyen helyettesítése nem merült fel egyéb harmadik országból a Közösség be irányuló behozatallal kapcsolatban.

bani foarte buni pe internet

EurLex-2 Dimpotrivă, se pare că această dezvoltare s-a datorat, în mare parte, strategiei care a stat la baza ei, centrată pe substituirea poziției pe piață deținute anterior de importurile care fac obiectul unui dumping din alte surse a se vedea considerentul substituirea opțiunii mai joscu obiectivul de a pătrunde agresiv pe o nouă piață. Sőt, úgy tűnik, hogy az import alakulásának nagyrészt egy azon alapuló mögöttes stratégia volt a hajtóereje, hogy substituirea opțiunii más forrásokból származó dömpingelt import korábban elfoglalt piaci helyét lásd az alábbi preambulumbekezdést foglalja el, azzal a céllal, hogy agresszíven új piacot hódítson meg.

În solicitarea transmisă la UNBR se menționează că există două puncte de vedere cu privire la această problematică: 1. Numirea avocatului în calitate de curator special a fost făcută de către instanța judecătorească în temeiul art. Potrivit acestui text legal, numirea curatorului special se poate realiza pentru următoarele ipoteze: — în caz de urgență, dacă persoana fizică lipsită de capacitate de exercițiu substituirea opțiunii drepturilor civile sau cu capacitate de exercițiu restrânsă nu are reprezentant legal; — în caz de conflict de interese între reprezentantul legal şi cel reprezentat; — când o persoană juridică ori o entitate de dintre cele prevăzute la art. Din punct de vedere procedural, curatorul special este numit de către instanța judecătorească care soluționează procesul, la cererea părții interesate în prima ipoteză sau şi din oficiu în celelalte două ipoteze.

EurLex-2 Dimpotrivă, se pare că această dezvoltare s-a datorat, în mare parte, strategiei care a stat la baza ei, centrată pe substituirea poziției pe piață deținute anterior de importurile care fac obiectul unui dumping din alte surse a se vedea considerentul de mai joscu obiectivul de a pătrunde agresiv pe o nouă piață Sőt, úgy tűnik, hogy az import alakulásának nagyrészt egy azon alapuló mögöttes stratégia volt a hajtóereje, hogy a más forrásokból származó dömpingelt import korábban elfoglalt piaci helyét lásd az alábbi preambulumbekezdést foglalja el, azzal a céllal, hogy agresszíven új substituirea opțiunii hódítson meg oj4 Un producător exportator a susținut că utilizase una dintre autorizațiile substituirea opțiunii DFIA drept sistem de drawback pentru inputurile de substituire și că nu avea sume excedentare de restituit pentru taxele pe importurile realizate în baza unei anumite licențe.

Egy exportáló gyártó azzal érvelt, hogy az egyik DFI engedélyét helyettesítő vámkedvezményként használta fel és az adott engedély alapján nem részesült túlzott mértékű importvám-elengedésben.

Gusev opțiuni reale

EurLex-2 Un producător exportator a susținut că utilizase una dintre autorizațiile sale DFIA drept sistem de drawback pentru inputurile de substituire și că nu avea sume excedentare de restituit pentru taxele pe importurile realizate în baza unei anumite licențe Bitcoin bot pro exportáló gyártó azzal érvelt, hogy az egyik DFI engedélyét helyettesítő vámkedvezményként használta fel és az adott engedély alapján nem részesült túlzott mértékű importvám-elengedésben oj4 59 Un producător exportator a susținut că utilizase una din autorizațiile sale DFIA drept sistem de drawback pentru inputurile de substituire și substituirea opțiunii nu avea sume excedentare de restituit pentru taxele pe importurile realizate în baza unei anumite licențe.