Tranzacționare y


tranzacționare y

Cuantumul total al valorilor mobiliare admise la tranzacționare. Indiquer le montant total des valeurs mobilières admises à la négociation.

tranzacționare y

Ea are toate caracteristicile necesare pentru tranzacționare și investiții în diverse active financiare. Il a toutes les fonctionnalités nécessaires à la négociation et d'investissement dans divers actifs financiers. Supertrend strategie tranzacționare pe parcursul zilei pentru scripturi volatile mari.

tranzacționare y

Supertrend stratégie de trading intraday pour scripts hautement volatils. Forex tranzactionare online.

tranzacționare y

Pasivele financiare includ împrumuturi și pasive deținute pentru tranzacționare. Les dettes financières comprennent les emprunts et les passifs détenus à des fins tranzacționare y transaction.

Pasivele deținute pentru tranzacționare includ derivatele care nu se califică pentru contabilitatea de acoperire atunci când valoarea lor justă este negativă.

tranzacționare y

Les passifs détenus à des fins de transaction comprennent les instruments dérivés qui ne relèvent pas de la comptabilité de couverture, lorsque leur juste valeur est négative. Más traducciones en tranzacționare y échange, commerce Ver más tranzacționare y y ejemplos en contexto para "tranzacționare" o buscar más expresiones con "tranzacționare": " de tranzacționare ", " loc de tranzacționare " Añada su entrada en el Diccionario colaborativo.