Opțiune de traducere, Traducere "opțiune" în italiană


Agenția rămâne cea mai rentabilă opțiune.

Call by Alte traduceri Această opțiune de cumpărare se înscria, de asemenea, în contextul negocierii parteneriatului strategic între Duferco și NLMK. This purchase option was granted in the context of the negotiation of the strategic partnership between Duferco and NLMK.

Traducere "optiune" în franceză

În octombrie Parlamentul a semnat un leasing financiar cu o opțiune de cumpărare a unui complex de clădiri în Bruxelles a cărui construcție a început în In October the Parliament signed a financial lease with a purchase option for a building complex in Brussels and the construction began during Kaupskil dispune de o opțiune de cumpărare ulterioară a acțiunilor guvernului.

Kaupskil has a call option to buy the government's stake at a later point.

site- ul de semnal de tranzacționare indicator pentru tranzacționarea opțiunilor binare după volum

Institutions shall assume that investors redeem a call option at the earliest possible date. Specifică dacă există o opțiune de cumpărare de către emitent toate tipurile de opțiuni de cumpărare.

site- ul oficial binars producător de piață robot de tranzacționare

Specifies whether there is an issuer call option all types of call options. În aceeași zi, FSIH a achiziționat, pentru 5 milioane EUR, o opțiune de cumpărare care permitea achiziționarea celor două acțiuni ale vehiculului menționat și, prin urmare, obținerea controlului Duferco US; cu toate acestea, această opțiune nu a fost exercitată niciodată.

However, this option was never exercised.

Traducere "opțiune" în germană

Prin urmare, NEC a renunțat la dreptul său de superficie asupra complexului, însă a dobândit o opțiune de cumpărare pentru dreptul de superficie privind noul complex De Eendracht. NEC therefore relinquished its right of superficies on the complex, but acquired a purchase option to the right of superficies of the new complex De Eendracht. Referindu-se la clauză ca la o "opțiune de cumpărare", NEC a scris că s-a intenționat ca NEC să achiziționeze "opstalrecht" sau dreptul de superficie [3] asupra complexului.

Described as a ' purchase option ', NEC wrote that it opțiune de traducere been the intention for NEC to acquire the 'opstalrecht' or right of superficies [3] to the complex.

cum să tranzacționați corect opțiunile binare 60 de secunde investiții în Bitcoins

Acestea subliniază îndeosebi faptul că NEC deținea o opțiune de cumpărare solidă cu privire la De Eendracht și că prețul de achiziție a acestui drept a fost stabilit conform unei evaluări independente. They notably point out that NEC had a solid purchase option for De Eendracht and that the price for buying that right was established according to an independent opțiune de traducere.

Deși Oficiul are o opțiune de cumpărare valabilă din octombrie opțiune de traducere în cu valori bazate pe valoarea pieței, nu se consideră că riscurile și avantajele opțiune de traducere dreptului de proprietate a activului sunt transferate în mare parte către Oficiu. Although the Office has a purchase option valid from October to with values based on the market value, it is not considered that the risks and rewards incident to ownership of the asset are substantially transferred to the Office.

opțiuni binare mmgp câți bani ai câștigat pe site

Contractele de bunuri au ca obiect achiziția, leasingul, închirierea sau cumpărarea în rate, cu sau fără opțiune de cumpărare, de produse. Supply contracts cover the purchase, leasing, rental or hire purchase, with or without option to buyof products. Pentru 18 contracte de închiriere prin emfiteoză 27 ani cu opţiune de cumpărare, întocmite sub forma unor emfiteoze de achiziţie de către Comisia din Bruxelles în perioadapreţul de achiziţie nu era indicat în contracte.

For 18 long-term 27 years leasehold contracts with an option to buydrawn up in the form of an acquisitive emphyteusis by the Commission in Opțiune de traducere during the periodthe purchase price was not indicated in the contracts.

Traducere "opțiunea" în engleză

În plus, Comisia constată că FABV a cumpărat întreprinderea contra sumei de 17 milioane SEK la 13 februarieși la aceeași dată a cum să faci o sută de repede să ofere o opțiune de cumpărare în favoarea Hammar pentru un preț mult mai mic, de 8 milioane SEK.

Clauzele de rambursare în cazul schimbării capitalului SIF, cuprinse în articolul 1. The repayment clauses in the event of a change in SIF capital, as set out in Article 1.

  1. Singura opțiune e să ventilez canalele intern.
  2. opțiune - Traducere în italiană - exemple în română | Reverso Context
  3. Cum să- ți câștigi existența acasă
  4. opțiunea - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
  5. Strategie de opțiuni binare la tnkorswm
  6. Folosind roboți de tranzacționare
  7. Opțiuni recenzii robot
  8. Opțiuni binare mmgp

Un instrument de natura datoriei în care emitentul are o opțiune de cumpărare, respectiv o opțiune de a răscumpăra anticipat instrumentul, cu o dată a rambursării finale de cel mult un an de la data emiterii. A debt instrument in which the issuer has a call optioni.

Traducere "optiune este activata" în engleză

Banca nu recumpără nicio acțiune proprie și nici nu exercită o opțiune de cumpărare pentru instrumentele de fonduri proprii și titlurile de creanță subordonate; The Bank shall not repurchase any of its own shares or exercise a call option in respect of those own funds instruments and subordinated debt instruments; Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Nu avem opțiunea asta, Travis. Well, we don't have that optionTravis. Păi, există întotdeauna opțiunea taxării. Well, there's always that charging option.

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

câștigați bani pe zi sus sau în jos opțiuni binare

Propune un exemplu.