Opțiune de drept. Dreptul de opţiune succesorală


opțiune de drept

Alex Kis: Opțiunea succesorală. Studiu de drept roman și de drept civil Spre deosebire de vechiul Cod civil de launde opțiunea succesorală nu era definită, în noul Cod civil  este dată o definiție opțiunii succesorale și totodată este definit acela care ar putea beneficia de o succesiune.

O definiție a opțiunii succesorale ar putea consta: în dreptul potestativ al unui succesibil de a-și manifesta liber voința într-un anumit termen asupra dobândirii sau repudierii unei moșteniri în mod indivizibil și irevocabil. Opțiunea aparține în primul rând succesibililor, iar în subsidiar opțiunea poate fi exercitată prin reprezentant sau prin creditorii săi.

opțiune de drept

Din punct de vedere al caracterelor juridice ale opțiunii, acestea constau în libertate, indivizibilitate, prescriptibilitate, retroactivitate, irevocabilitate și transmisibilitatea dreptului. În ceea ce privește condițiile de fond ale actului de opțiune succesorală, succesibilul trebuie să aibă capacitate de exercițiu pentru că opțiunea succesorală este un act de dispoziție.

Consimțământul trebuie exprimat cu intenția de a produce efecte juridice, să fie neechivoc, trebuie să fie exteriorizat și nu trebuie să fie viciat.

opțiune de drept

În ceea ce privește condițiile de formă, acceptarea opțiune de drept se va face întotdeauna sub forma unui înscris sub semnătură privată sau în formă autentică, după preferința succesibilului, iar renunțarea expresă necesită întotdeauna forma autentică. Nerespectarea condițiilor de validitate ale opțiune de drept de opțiune succesorală se sancționează cu nulitatea potrivit dreptului comun.

Modurile de exercitare ale dreptului potestativ de opțiune succesorală se referă la acceptarea succesiunii și la renunțarea la aceasta. Acceptarea poate fi tacită sau expresă, dar poate fi și forțată, în sensul că succesibilul trebuie să fi acționat cu rea-credință, iar la împrejurările care duc la acceptarea forțată a fost adăugată ascunderea unei donații supusă raportului ori reducțiunii.

opțiune de drept

Renunțarea trebuie să fie expresă, sub forma unei declarații de renunțare. Declarația trebuie ad validitatem încheiată în formă autentică, iar ad opozabilitatem, trebuie trecută în registrul național notarial.

  • Succesiunea se deschide in momentul decesului defunctului, data decesului fiind dovedita cu certificatul de deces, iar succesiunea se dezbate atunci c
  • Comentarii 1 dreptul de opţiune succesorală, între momentul deschiderii moştenirii şi luarea deciziei de a accepta sau repudia moştenirea există o situaţie juridică de incertitudine, când nu se ştie sigur care dintre succesibili doreşte să moştenească.
  • Comentariile sunt închise pentru Natura Juridică a Opțiunii.
  • Opţiunea în Codul Civil al Republicii Moldova.
  • Я не сомневаюсь, что твои коллеги сами поделятся с тобой информацией.
  • JURIDICE » Opţiunea în Codul Civil al Republicii Moldova. Aspecte de drept comparat
  • Слезы наполнили ее .
  • JURIDICE » Alex Kis: Opțiunea succesorală. Studiu de drept roman și de drept civil

Conform art. În dispozițiile art. Excepția de la principiul irevocabilității este prevăzută expres în art.

opțiune de drept

Astfel în interiorul termenului pentru exercitarea dreptului de opțiune, renunțătorul poate reveni asupra renunțării, optând ipso jure pentru acceptare, dacă moștenirea nu a fost deja acceptată de alți succesibili.

Toate actele având ca obiect renunțarea la o succesiune nedeschisă sunt lovite de nulitate absolută.

2. Statul de drept. Regulile și mecanismele statului de drept