Militarii venituri suplimentare, Browser incompatibil


LEGE nr. Pentru persoanele chemate sau rechemate in randul cadrelor militare in activitate si militarii angajati pe baza de contract solda de functie se acorda de la data prezentarii la serviciu. Coeficientii de ierarhizare ai soldelor de grad sunt prevazuti in anexa nr. Pentru persoanele chemate sau rechemate in randul cadrelor militare in activitate si pentru militarii angajati pe baza de contract solda de grad se plateste de la data prezentarii la serviciu.

Sumele care se acorda in aceste conditii se includ in solda de grad. Sumele ce se acorda in aceste conditii se includ in solda de grad. Aceste drepturi se acorda incepand cu data stabilita pentru inaintarile in grad, pana la data obtinerii gradului imediat superior, fara a se mai cere indeplinirea in continuare a conditiilor care au determinat acordarea lor.

Prevederile de mai sus se aplica si persoanelor care au avut calitatea de militari angajati pe baza de contract si redobandesc aceasta calitate potrivit reglementarilor legale in vigoare si care revin in unitati militare din ministerele si institutiile centrale prevazute la art. Sectiunea a 2-a Indemnizatii, prime, sporuri, premii si alte drepturi banesti ale personalului militar si civil ART.

Functiile cu drept de indemnizatie si marimea concreta a procentului se stabilesc prin statele de organizare. Militarii venituri suplimentare se calculeaza in raport cu solda lunara bruta stabilita pentru functiile in care sunt numite. Aceste drepturi se acorda si celor care sunt repartizati in unitati ale marinei civile, aviatiei civile sau in alte unitati.

Militarii angajati pe baza de contract, care au obtinut grade de subofiteri ca urmare a absolvirii unor cursuri, beneficiaza de indemnizatie de instalare numai in situatia in care nu au beneficiat de indemnizatie in conditiile art. In localitatile cu conditii grele militarii venituri suplimentare cazare sau izolate, stabilite de ministerele sau institutiile centrale, indemnizatia poate fi la nivelul a doua solde lunare brute.

Aceasta prevedere se aplica in mod corespunzator si militarilor angajati pe baza de contract. Criteriile de stabilire a localitatilor si a zonelor izolate, categoriile de personal si marimea concreta a sporului se stabilesc prin ordin al ministrului sau, dupa caz, al conducatorului institutiei centrale.

Geografie; cl. XI; \

Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conducatorului institutiei centrale. Procentul si perioada pentru care se acorda se stabilesc, in mod individual, prin ordin al ministrului sau al conducatorului institutiei centrale. Sectiunea a 3-a Drepturile banesti cuvenite personalului militar pe timpul studiilor si in alte situatii ART.

Aceste drepturi se mentin si pe perioada stagiului la unitati. Perioada concediului pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani constituie vechime in munca si in serviciu, care se au in vedere la stabilirea drepturilor care se acorda in raport cu aceasta. Termenul legal de predare a functiei incepe de la data schimbarii pozitiei de activitate.

Sectiunea a 4-a Drepturile banesti cuvenite personalului militar pe timpul concentrarii ART. Sectiunea a 5-a Unele drepturi salariale ale personalului civil ART.

X la Decretul nr. Aceasta lege militarii venituri suplimentare fost adoptata de Camera Deputatilor in militarii venituri suplimentare din 30 iuniecu respectarea prevederilor art.

Coeficientii de ierarhizare ai soldelor de militarii venituri suplimentare, pentru unele functii specifice apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale structuri militare Nr. Nivelul Coeficientul crt. Coeficientii de ierarhizare ai soldelor de functie, pentru unele functii specifice politiei Nr. Inspector general general S 5,50 al Politiei de armata 2.

Functii corespunzatoare general de corp S 5,00 5,20 gradului de armata de general de corp de armata 3. Functii general de S 4,70 4,90 corespunzatoare divizie gradului de general de divizie 4. Functii general de S 4,40 4,60 corespunzatoare brigada gradului de general de brigada 5.

Functii colonel S 3,50 4,30 corespunzatoare gradului de colonel 6. Functii locotenent-colonel S 2,90 3,30 corespunzatoare gradului de locotenent-colonel 7. Functii maior S 2,40 2,70 militarii venituri suplimentare gradului de maior 8. Functii capitan S 2,20 2,30 corespunzatoare Scoala gradului de politie de capitan 9. Functii locotenent S 2,00 2,10 corespunzatoare sublocotenent Scoala gradelor de politie de locotenent si sublocotenent Functii maistru militar M 1,50 1,90 corespunzatoare principal, Scoala gradelor plutonier de politie de maistru militar adjutant sef militarii venituri suplimentare principal, maistru militar plutonier clasa a IV-a, adjutant sef - sergent major maistru militar casa a IV-a, sergent major C.

Coeficientii de ierarhizare ai soldelor de grad pentru cadrele militare in activitate si pentru militarii angajati pe baza de contract Gradul militar Coeficientul de ierarhizare I. Ofiteri Sublocotenent; aspirant 1,50 Locotenent 1,55 Capitan 1,60 Maior, locotenent-comandor 1,65 Locotenent-colonel; capitan-comandor 1,70 Colonel; comandor 1,80 General de brigada; general de flotila aeriana; contraamiral 1,85 General de divizie; general de divizie aeriana; viceamiral 1,90 General de corp de armata; general-comandor; viceamiral-comandor 1,95 General de armata; general inspector; amiral 2,05 Maresal 2,30 II.

Elementele sistemului de stabilire a soldelor personalului militar 1.

Browser incompatibil

Valoarea de referinta universala 1. Indicator de prioritate intersectoriala 0,55 3. Ofiterii, maistrii militari si subofiterii, numiti in functii prevazute cu grade superioare gradului militar pe care il au, beneficiaza de coeficientii de ierarhizare corespunzatori acestor functii. Cadrelor militare care, prin reorganizarea ministerelor si institutiilor prevazute la art.

DECIZIE 16/04/ - Portal Legislativ

Maistrii militari carora, in cadrul procesului de reorganizare a ministerelor si institutiilor prevazute la art. Pentru medici, cadre militare in activitate, coeficientii de ierarhizare ai functiilor in care sunt incadrati se majoreaza cu 0, Cadrele militare care la data intrarii in vigoare a prezentei legi sunt incadrate pe functii si nu indeplinesc conditiile de studii vor putea beneficia in continuare de coeficientii de ierarhizare ai functiilor respective, atata timp cat sunt mentinute in aceste functii, daca isi indeplinesc in mod corespunzator atributiile ce le revin.

cum să câștigi mulți bani rapid în MTA

Opțiunea bermuda functiile specifice Ministerului Justitiei privind activitatea penitenciarelor, care nu se regasesc in prezenta anexa, se vor folosi prin asimilare functiile Ministerului de Interne si Politiei.

Pentru stabilirea cat mai corespunzatoare a sarcinilor unor functii prevazute in anexa, cu aprobarea conducatorilor ministerelor si institutiilor prevazute la art. In sensul prezentei legi, prin directie se intelege: diviziunea, brigada antiterorista, formatiunea, grupul de legatura, grupul special, Institutul pentru tehnologie avansata, secretariatul militarii venituri suplimentare, corpul de control si unitati din aparatul central.

Cadrele militare pot fi numite pe functii cu un coeficient de ierarhizare al soldei de functie mai mic decat cel prevazut in statul de organizare prin ordin al ministrilor sau conducatorilor institutiilor centrale. Coeficientii de ierarhizare cuprinsi in prezenta anexa includ si compensatiile acordate prin hotararile Guvernului de indexare a salariilor, precum si majorarea soldelor de functie si grad, acordata prin Ordonanta Guvernului militarii venituri suplimentare.

Militarii in termen, militarii cu termen redus, fiii regimentului, studentii si elevii militari ai institutiilor de invatamant militare si civile au dreptul la o solda lunara pentru suportarea unor cheltuieli personale, astfel: a Militarii in termen: Gradul prevazut in statul de organizare pentru Coeficientul de functia pe care o indeplinesc ierarhizare Soldat 0, Fruntas 0, Caporal 0, Sergent 0, b Militarii cu termen redus, pe perioada indeplinirii serviciului militar, beneficiaza de o solda lunara corespunzatoare coeficientului de ierarhizare 0, Militarii in termen, mentinuti peste durata serviciului militar in baza dispozitiilor legale, primesc in continuare solda, precum si indemnizatiile avute.

Militarii in termen, care fac parte din detasamentul de asanari si deminari al Ministerului Apararii Nationale si participa la astfel de operatiuni, au dreptul la o indemnizatie lunara corespunzatoare coeficientului de ierarhizare 0, Studentii si elevii militari ai institutiilor de invatamant, care sunt numiti in functiile prevazute mai jos, primesc, incepand cu data de intai a lunii urmatoare numirii in functie, pe langa solda, si o indemnizatie lunara diferentiata pe coeficienti de ierarhizare, astfel: - student militarii venituri suplimentare elev comandant de grupa 0, - student sau elev loctiitor comandant de pluton 0, - student sau elev plutonier militarii venituri suplimentare companie similare 0, - student sau elev plutonier major de batalion similare 0, - student sau elev plutonier adjutant de academie, institutie de invatamant superior scoala 0, ANEXA 3 PRIMELE care se acorda personalului aeronautic din aviatia militara I.

Personalul aeronavigant definit la art. Prima de clasificare 1. Pentru militarii in termen sau cu termen redus prima de clasificare se calculeaza la solda lunara minima cuvenita unui militar angajat pe baza de contract, cu gradul de soldat cu o gradatie. Prima orara de zbor Prima orara de zbor se acorda tuturor categoriilor si specialitatilor de personal navigant de aviatie, definite la art.

I lit. B pct. Prima orara de zbor si sporurile prevazute la cap.

preț bitcoin în dolari

Pentru misiunile executate cu avioane de transport peste hotare sau in cadrul companiilor civile de transport aerian primele orare de zbor si sporurile se acorda, pentru intregul traiect de zbor, in cuantumurile prevazute de reglementarile in vigoare pentru Aviatia Civila. Prima orara de zbor se plateste in functie de durata zborului rezultata din registrele de cronometraj. In cazurile in care calificativele obtinute in urma executarii zborurilor nu sunt pozitive, durata acestora nu se ia in calcul la plata primelor orare de zbor.

Prima de parasutare 8.

Prima de militarii venituri suplimentare se acorda lunar tuturor categoriilor si specialitatilor de personal aeronavigant, definite la art.

Pentru parasutarile executate sub forma strategie pe m1 pentru opțiuni binare exercitii combinate, cu actionarea comenzii manuale, cu deschiderea parasutei de rezerva, cu lansarea cu container de lupta sau materiale si militarii venituri suplimentare la inaltimi si viteze periculoase de lansare, personalului aeronavigant definit la art.

Pentru catapultarea din aeronava pilotilor li se acorda prime echivalente cu: a o solda lunara bruta, in cazul catapultarii ca urmare a unui caz de forta majora prevazut in instructiunile de pilotaj; b doua solde lunare brute, in cazul catapultarii de incercare-testare sau receptie a sistemelor de salvare. Prima speciala pentru incercarea, receptia si verificarea in zbor a tehnicii aeronautice Prima speciala pentru incercarea, receptia si verificarea in zbor a tehnicii militarii venituri suplimentare se acorda tuturor categoriilor si specialitatilor de personal aeronavigant, definite la art.

Prime speciale, stabilite la cap. I lit D pct. Personalul aeronautic nenavigant, definit la art. Prima de clasificare Prima de specializare Prime pentru asigurarea activitatilor aeronautice Primele pentru asigurarea activitatilor aeronautice se acorda tuturor categoriilor si specialitatilor de personal aeronautic nenavigant, definite la art.

Prima de aterizare se acorda personalului tehnic-ingineresc de aviatie, definit la art. Prima pentru asigurarea tehnica a zborului se acorda personalului tehnic-ingineresc de aviatie, definit la art.

  • La pensie nu mai esti milirat, politist, strungar, miner, judecator, esti pensionar si atat si este normal sa primesti cat ai cotizat la fondul de pensii.
  • Prețul sau rata unei opțiuni
  • Program robot opțiuni binare
  • Expert semnal 4 pentru tranzacționare
  • Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art.
  • Fă repede 1000

Face exceptie personalul tehnic-ingineresc de aviatie din unitatile de reparare-fabricare a tehnicii aeronautice si din comisiile de reprezentanti militari de pe langa acestea. Pentru personalul de comanda din unitatile ce au in inzestrare avioane fara pilot se acorda o prima pentru asigurarea zborului egala cu valoarea unei solde lunare, la sfarsitul fiecarui an, proportional cu indeplinirea planului anual de lansari a avioanelor. Prima de reparatii se acorda pesonalului tehnic-ingineresc de aviatie, de transmisiuni aeronautice si protectia navigatiei aeriene din unitatile de reparare-fabricare a tehnicii aeronautice si comisiile de reprezentanti militari de pe langa acestea, care executa sau conduc activitati de reparatii, modernizari, proiectare, fabricare, asimilare si experimentare a tehnicii aeronautice militare, precum si receptia acesteia din militarii venituri suplimentare si reparatie.

Prima de start se acorda meteorologilor, personalului tehnic de transmisiuni aeronautice si protectia navigatiei aeriene si personalului tehnic auto care executa, organizeaza sau militarii venituri suplimentare activitati specifice asigurarii starturilor de zbor cu aeronave militare.

In conformitate cu art. Conditiile de acordare a primelor si sporurilor de care beneficiaza personalul aeronautic, precum si diferentierea cuantumurilor in cadrul limitelor prevazute in prezenta anexa, pe categorii de personal, tehnica aeronautica si activitati, se stabilesc prin norme aprobate de ministrul apararii nationale.

Primele acordate personalului aeronautic militar, cu exceptia majorarilor, sporurilor si primelor speciale, prevazute in prezenta anexa, se iau in calcul la stabilirea pensiei militare de stat si a pensiei suplimentare.

In cazul imposibilitatii desfasurarii activitatilor aeronautice specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte, ca urmare a unui eveniment de aviatie, a unei boli profesionale sau a unor defectiuni cauzate de activitatile aeronautice desfasurate, personalul aeronautic beneficiaza de: a toate drepturile prevazute pentru categoria de personal aeronautic din care face parte, pe timpul recuperarii capacitatii de munca, pana la stabilirea situatiei medico-militare, fara a se depasi insa durata de 2 ani; b o compensatie la solda lunara, astfel incat noile drepturi salariale sa nu se micsoreze, in cazul in care desfasoara alte activitati militare decat cele specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte, pana la pensionare.

Compensatia reprezinta diferenta dintre solda lunara si prima de clasificare, cumulate, avute ca personal aeronautic, si solda lunara cuvenita pentru functia in care este incadrat cel in cauza.

ANEXA 4 personalului navigant de marina, ale scafandirilor si ale personalului ambarcat pe submarine I. Drepturile personalului navigant de marina 1. Indemnizatia de ambarcare care se acorda in timpul cat navele se afla in baza lor permanenta se ia in calcul la stabilirea pensiei militare de stat si a pensiei suplimentare. Drepturile scafandrilor 1. Prima de clasificare se acorda si militarilor in termen, scafandri, in procentele corespunzatoare titlului de clasificare din solda lunara minima cuvenita unui militar angajat pe baza de contract, cu militarii venituri suplimentare de soldat, cu o gradatie.

Indemnizatia orara sau zilnica de scufundare se acorda si personalului de alta specialitate care, prin natura atributiilor de serviciu, executa scufundari reale sau in simulatoare. Militarii venituri suplimentare de clasificare, indemnizatia de salt si indemnizatia de scufundare se iau in calcul la stabilirea pensiei militare de stat si a pensiei suplimentare.

Conditiile de acordare a primei de clasificare si a indemnizatiei de scufundare, precum si diferentierea cuantumurilor in cadrul limitelor prevazute in prezenta anexa, pe categorii de personal si activitati, se stabilesc prin norme aprobate de ministrul apararii nationale. Drepturile personalului militar ambarcat pe submarine 1. Pentru navigatia submarinului la adancimi cuprinse intre m, indemnizatia orara de imersiune se dubleaza, iar pentru navigatia la adancimi de peste m aceasta se tripleaza.

Personalul ambarcat pe submarine, militarii venituri suplimentare participa la proba de imersiune la mare adancime, beneficiaza de o prima in cuantumul a doua solde de functie a comandantului de submarin.

bitcoin atm lângă mine