Literatura de opțiuni


În acest sens, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestor candidaţi completează o declaraţie, conform modelului prevăzut în anexa nr.

literatura de opțiuni

Aceşti candidaţi, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, nu pot fi repartizaţi computerizat în învăţământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale.

Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal vocaţional, profilurile artistic, sportiv şi teologic, în anul şcolar 1.

literatura de opțiuni

Admitere la liceu Cum se completează fişa de admitere la liceu? Opţiunile sunt stabilite, a venit momentul completării fişei de admitere la liceu.

literatura de opțiuni

Întâi de toate, trebuie să ştii că există în colţul din dreapta-sus un câmp Nr. Aşadar, acesta nu trebuie completat de către elev sau părinte. Denumire - Se completează cu numele şcolii de provenienţă.

Timp aproximativ de citit: 2 min read Teste de antrenament - EN8 - setul 8 - Aceste teste sunt elaborate de specialiștii CNPEE în concordanță cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educației, adică fără materia semestrului al II-lea. Reamintim că în ziua de luni sunt postate testele, iar vinerea baremele de evaluare și notare. Pentru a facilita abordarea de către candidați a pregătirii examenului de bacalaureat, MEC a reorganizat modalitatea de prezentare a testelor de antrenament, în seturi, în funcție de opțiunile posibile ale candidatului corespunzătoare pentru fiecare filieră și profil. Această grupare a testelor de antrenament va permite fiecărui candidat să își aleagă, în funcție literatura de opțiuni opțiuni, filieră și profil, setul de teste pentru a se pregăti în vederea susținerii examenului de bacalaureat.

Câmpul Am urmat cursurile gimnaziale în limba maternă va fi completat doar în cazul în care elevul a urmat cursurile gimnaziale în limba maternă.

În această situaţie, se va completa cu numele limbii respective. Dacă bifează căsuţa, candidatul nu va mai putea fi repartizat într-un liceu cu predare în literatura de opțiuni maternă.

literatura de opțiuni

Aici, fiecare viitor liceean va completa cu codurile liceelor dorite, în ordinea preferinţelor. Fiecare cod are 3 cifre şi figurează în broşura editată de inspectorat.

ქართული ენა არაქართულენოვანი სკოლებისთვის, III დონე - მეშვიდე გაკვეთილი #ტელესკოლა

Diriginte - Câmp semnat de dirigintele elevului. Candidat - Câmp semnat de candidat. Părinte - Câmp semnat de părintele candidatului.

literatura de opțiuni

Admitere la liceu Potrivit Ordinului Nr.