Câștigurile pe internet fără investiții 63 653


Obligaţia calculării şi reţinerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor către acţionari sau asociaţi.

câștigurile pe internet fără investiții 63 653 câștiguri pe internet câștiguri la domiciliu venituri pasive

Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plăteşte până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor.

câștigurile pe internet fără investiții 63 653 câștiguri stabile online 2020

Impozitul se calculează şi se reţine de către plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului. Virarea impozitului se face lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării în cont.

Pentru veniturile sub formă de dobânzi, impozitul se calculează şi se reţine de către plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în câștigurile pe internet fără investiții 63 653 de depozit al titularului, respectiv la momentul răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire. În situaţia sumelor primite sub formă de dobândă pentru împrumuturile acordate pe baza contractelor civile, calculul impozitului datorat de către plătitorii de venit se efectuează la momentul plăţii dobânzii.

câștigurile pe internet fără investiții 63 653 mineri cine este acesta

Calculul şi reţinerea impozitului de către dobânditor se efectuează la momentul încheierii tranzacţiei, pe baza contractului încheiat între părţi. Obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului revine intermediarilor sau altor plătitori de venit, după caz.

câștigurile pe internet fără investiții 63 653 bate lanț

Impozitul calculat şi reţinut, reprezentând plată anticipată, se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. Obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului revine persoanei juridice.

câștigurile pe internet fără investiții 63 653 vezi câștigurile prin Internet

Impozitul calculat şi reţinut la sursă se virează până la data depunerii situaţiei financiare finale la oficiul registrului comerţului, întocmită de lichidatori. Dacă în urma acestei compensări rezultă o pierdere anuală, aceasta nu se reportează.

câștigurile pe internet fără investiții 63 653 ceea ce este mai bine opțiuni binare

X din prezentul titlu.